1

مباني و اصول طراحي موزه به عنوان یک استودیوی طراحی نوظهور محلی، Various

News Discuss 
مباني و اصول طراحي موزه به عنوان یک استودیوی طراحی نوظهور محلی، Various Associates به شرکت در بازسازی خوشه پروژه به رهبری وانکه سپرده شد. این استودیو یک "سالن نمایشگاه حافظه شهری" را در منطقه مرکزی در خیابان نانبی https://percept.ir/@kamusdamsaz1/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-qMiW0

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story