1

اصول ضوابط و استانداردهاي طراحي موزه غرفه ها با شکاف های روشنایی برجسته

News Discuss 
اصول ضوابط و استانداردهاي طراحي موزه غرفه ها با شکاف های روشنایی برجسته شده اند و توهم سقفی ترک خورده را ایجاد می کنند که منبع نور بی نهایت را در معرض دید قرار می دهد. این تجربه با یک گفتگوی شخصی به پایان می رسد که مجموعه مهارت های https://www.linkpin.ir/l/3v34/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story