1

5 Essential Elements For Nhà đất Long Thành

News Discuss 
C) Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án phát triển nhà ở (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật); Liên tục http://b-t-ng-s-n-long-th-nh88776.blogdun.com/9502326/the-mua-bán-bất-động-sản-long-thành-diaries

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story