1

الگوی خیاطی جلیقه زنانه for Dummies

News Discuss 
رسم خط بزرگی پیش یا خط وسط پشت: روی خط باسن (یک چهارم دور باسن)+۴ سانت از خط پهلو داخل میشویم. پنس هایی هم که در گودترین قسمت حلقه ایجاد شده اگر برش لباس عصایی باشد از داخل برش رد خواهد شد. ابتدا خط کمر را رسم کرده.از خط کمر https://omigo.ir/post/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-4m7h

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story