1

املاک جهت فروش در ترکیه

News Discuss 
شما بعد از اینکه ملک مورد نظر خود را از طریق آژانسهای مسکن پیدا کردید باید هزینه اجاره را به صورت لیر قبل از سفر واریز کنید و چون باید این کار را از طریق کارتهای اعتباری بینالمللی انجام دهید بهتر است در بدو ورود در اقدام به باز https://toplistar.com/story10803621/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story