1

Công trình MEKONG SMART CITY Công trình tỉnh thành {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án tỉnh thành sáng tạo thuộc quận Tân Châu (An Giang) và quận Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên 1 hệ sinh thái thương mại nhà cung cấp gương mẫu cho ĐBSCL. Công trình có quy mô lên đến 7500 ha, quy tụ phổ http://judahxhoon.isblog.net/d-n-mekong-smart-city-c-ng-tr-nh-th-nh-ph-s-ng-t-o-th-ng-minh-24742609

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story