1

یادداشت های تفصیلی موفقیت

News Discuss 
ما اشتباه می‌کنیم، مسیر درست را می‌رویم و دوباره زمین می‌خوریم، بلند می‌شویم و ادامه می‌دهیم، اما چیزی که در این میان مهم است، این است که مسئولیت اشتباهاتمان را بپذیریم و آن‌ها را بازنگری کنیم و بفهمیم کجای کار را اشتباه رفته‌ایم. بازنگری مسیر پیموده‌شده را فراموش نکنید. مطمئن https://www.trahysite.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story