1

The Ultimate Guide To ปฏิทินล้านนา 2565

News Discuss 
‘การเสี่ยงดวง’ ดังนั้นสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. กลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน กลุ่มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน วันดีวันเสีย ที่ปรากฏในวรรณกรรมล้านนา ยกเว้นการเซ่นสรวงบวงพลี ไหว้ครู บูชาเทพทั้งปวง ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้ รวมทั้งผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาด เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี บัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย เทศบาลเมืองฉะ... https://marioqxsni.blog2learn.com/59007710/considerations-to-know-about-ปฏ-ท-นล-านนา-2565

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story