1

A Simple Key For kubetdc com Unveiled

News Discuss 
Chiến dịch Linebacker II là chiến dịch quân sự cuối cùng của Hoa Kỳ chống lại Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong Chiến tranh Việt Nam, từ 18 tháng 12 đến 30 tháng twelve năm 1972 sau khi Hội nghị Paris bế tắc và đổ vỡ do hai phía https://rivercefgg.wikistatement.com/4070488/article_under_review

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story