1

الانزاپین ۵

News Discuss 
تأثیر دخانیات بر اثربخشی داروها از داروهای مختلفی با نام های تجاری مختلف است، اما اثر ضد جنون همان وجود دارد. این دارو که است به مواد مخدر "الانزاپین" مکمل در ترکیب آن حاوی مواد تشکیل دهنده فعال در کل. یک مطالعه اخیر که به بررسی برخی از مطالعات دیگر https://ali081.blog.ir/1400/07/21/Olanzapine

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story