1

مراحل رژیم کتوژنیک استاندارد چیست؟

News Discuss 
دانشمندان گزارش دادند که زنان مبتلا به سرطان تخمدان یا اندومتر با تبعیت از یک رژیم غذایی کتوژنیک وزن بیشتری را از دست می دهند و سطح انسولین آنها در مقایسه با افرادی که از یک رژیم کم چرب تبعیت می کنند، بیشتر کاهش می یابد. این 45زن دارای https://thesocialroi.com/story10545344/%DB%B1%DB%B0-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%D8%AA%D9%88

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story