1

بزرگترین این بناها، آب انبار باسیلیکا است

News Discuss 
غیر از آن، با اتوبوس یا تاکسی هم میتوانید به این خیابان بروید. بنا به شرایط کنونی کارسازترین راهکار برای مقابله با سوداگری مسکن، بکارگیری مالیات موثر در حوزه مسکن و املاک است. با اینهمه، برخی کارشناسان طرح این مسئله را موجب آشفتگی و حتی به ضرر طبقات محروم https://koobeh-co.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story