1

ترفند هوشمند سایت تغییر باور که هیچ کس در مورد آن بحث نمی کند باور

News Discuss 
ساز و کار تلقین از طریق ضمیر ناخودآگاه است. بر اساس نظریه ضمیر ناخودآگاه هر جمله، تصویر و به طور کل هر آموزه‌ای که وارد مغز شود چه درست چه نادرست مغز شروع به تحلیل می‌کند و آن را قبول می‌کند. این بخش از این نوشتار خُرد است. با گسترش https://www.janbalaghi.com/the-law-of-changing-beliefs/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story